Dr. Erhan Babalık Özgeçmiş

 (1992) Mezuniyet.              İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 (1993 - 1997)  Dr.Ar.Gör.    İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

 (1997 - 2004)  Doç.Dr.        İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

 (2004-2007/2007-2012)     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı                                                           İstanbul Memorial Hastanesi  / Yakın Doğu Üniversitesi

 

Adres: Vali Konağı Cad. No:157 Burç Apt. D:6 Nişantaşı-Şişli / İstanbul

 

Randevu İçin:

Tel: (212) 230 03 62

Fax: (212) 230 11 62

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

KALP DAMAR HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YENİDEN DOĞAN YENİ TEKNOLOJİ Featured

KALP DAMAR HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YENİDEN DOĞAN YENİ TEKNOLOJİ: LASER KORONER ANJİYOPLASTİ (ELCA-EXCIMER LASER CORONARY ANGIOPLASTY)

    Koroner kalp hastalığı, halen batı dünyasında ve Türkiye’de insan ölümlerinin en çok nedenidir.  Koroner kalp hastalığı olan kişilerde kalbi besleyen 3 ana koroner damarda, kalbin beslenmesini bozacak düzeyde bir veya birden çok sayıda damar bölgesinde daralmalar vardır. Bu daralmaları yapan da, damarın duvarında başlayıp damarın içine doğru büyüyüp kan akımını bozan aterom plağı (lezyon) adı verilen karmaşık yapıda bir kitledir. Ancak bu lezyonların tipleri de farklıdır, 8 farklı tipte damar tıkayan lezyon ayrılmıştır. Bunların da damarı tıkama yüzdeleri ve damarlarda yerleştikleri yerlerin farklı olması durumu da dikkate alındığında sayısız farklı özellikte lezyon türü olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Bu durum bize bu hastalığın tedavisinde hastanın damarına ve lezyonuna göre uygun farklı yöntemler kullanmamızı gerekli kılar.

    Koroner damar hastalığının 3 temel tedavisi vardır. İlaçla tedavi, koroner baypas ameliyatı ve koroner anjiyoplasti-stentleme işlemleridir. Ciddi koroner damar daralması ve bununla ilgili yakınmaları olan, kalp krizi geçiren veya kriz tehdidi altında olan hastalarda yalnız ilaç tedavisi çoğunlukla yeterli olmaz ve hastalığın riskini istediğimiz ölçülerde azaltmada etkisizi azdır. Bu gibi durumdaki hastalarımızda koroner anjiyografiyle saptanan koroner damar yapısına ve  lezyonların damarın hangi bölgelerinde yer aldığına ve lezyonların tipine göre koroner baypas cerrahisi veya koroner stentleme işlemleri gerekir.

    Koroner anjiyoplastide kullanılan malzemelerin çok hızla gelişme göstermesi ve lezyonlara uygulanan yeni teknikler sayesinde günümüzde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı pek çok hastaya koroner baypas operasyonuna gerek kalmadan koroner anjiyoplasti ve stentleme işlemleriyle etkili, güvenli ve yararı uzun yıllar kalıcı olan çözümler sağlamaktayız. Sadece 2-3 yıl öncesine kadar yalnızca koroner baypas operayonlarıyladüzeltilen pek çok lezyon tiplerine (sol kök ana damar, çok damar, çatal damar, tam tıkalı damar, çok ince damar, pıhtıyla tıkanmış damar vs.) yeni tekniklerle yüksek başarı oranlarıyla koroner anjiyoplasti ve stentleme işlemlerini uyguluyoruz. İlaçlı stent teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde (günümüzde 4.nesil ilaçlı stentleri artık kullanıyoruz), bu başarılı uygulamaların sonuçları uzun yıllar etkinliğini korumaktadır. Güncel bilimsel incelemeler, çok sorunlu bu damar hastalığı durumlarında dahi deneyimli ellerde ve çağdaş teknoloji ve malzemelerle koroner stentleme işlemlerinin sonuçlarının koroner baypas operasyonlarından daha olumlu olduğu ortaya çıkarmaktadır.

    Koroner stentleme işlemlerinin başarısını belirleyen temel özellikler vardır. Bunların bir kısmı işlem başarısıdır ki bu da daralmış veya tıkanmış koroner damarların tam bir şekilde açılmasıdır. Diğeri ise bu açıklık durumunun uzun yıllar korunmuş halde devamının sağlanmasıdır. Bunları etkileyenler ise, işlemi yapan girişimsel kardiyoloğun deneyimi ve güncel teknolojileri uygulayabilme durumu, stent yerleştirilmesinden önceki anjiyoplasti aşamalarında kullanılan teknolojinin ve malzemelerin kalitesi ve kullanılan stentin kalitesi ve teknolojik özellikleridir. Deneyimli ellerde günümüzde koroner kalp cerrahisine gerek olmadan, en zorlu damar hastalığı durumlarında dahi iyi teknolojiyle,  damarlara ve lezyonlara uygun yöntemlerle anjiyoplasti ve stentleme yapmak sıradan bir pratik haline gelmiştir. Burada kritik olan damar tıkayıcı lezyonun yapısına, darlık ciddiyetine, darlığı oluşturan lezyonun kireçlenme derecesine, damarın kıvrımlarına uygun malzemeleri ve anjiyoplasti  tekniklerini kullanarak lezyonu stentlemeye en uygun hale getirmektir. Koroner stentleme işlemlerinde damarı tıkayan lezyonu stent öncesinde en uygun hale getirmek (yapısını değiştirmek) işlemin hem başarısını ve hem de kalıcı bir yararın elde edilmesinde çok önemli etki sağlar. Yani problemli damar tıkanıklıklarında stent uygulama başarısını artıran tamamlayıcı anjiyoplasti tekniklerini kullanmak kritik öneme sahiptir. Bunu başarmada laseranjiyoplasti tekniğinin eşsiz bir yeri vardır.

    Lazer anjiyoplasti, ultraviyole enerji uygulamasıyla, kalp damarını tıkayan lezyonun yapısına ait bileşenlerinin ayrıştırılmasına yol açan buharlaştırma benzeri bir etkiyle,darlığın ortadan kaldırmasına dayalı bir anjiyoplasti tekniğidir.Burada uygulanan enerji ExcimerLaser olduğundan tekniğin adı                                             ExcimerLaserCoronerAngioplasty (İngilizce adının kısaltılmışı-ELCA) dır.

    ELCA özel bir kateter aracılığıyla 308 nm dalga boyunda ultraviyole enerji uygulaması temeline dayanır. Kateter ucunda yer alan laser enerji aktarıcı xenon-klorin organıyla pulsatil olarak, 30-80Mj/mm2 dozlarda enerji çevresel olarak koroner arter içinde lezyon bölgesinde uygulanarak aterosklerotik plakların moleküllerine ayrıştırılarak buharlaşması sağlanır. Bu da darlığın önemli bir oranda yapısını değiştirip kitlesini ortadan kaldırmakta ve son aşama olan stentleme ile maksimum damar açıklığı sağlanmasına olanak vermektedir. Laseranjiyoplastinin bu etkisi stentin ulaştırılamadığı hedef damar bölgelerine stentin ulaştırılmasını ve damara uygun çapta tam açılmasını sağlayarak, başarısız olabilecek bir operasyonu başarılı kılmakta ve uzun vadeli yararlı etkisini de artırmaktadır.

Bu teknik koroner arter hastalığında kullanılması yeni olmamakla birlikte, ilaç salınımlı stentlerin yaygın kullanılmaya başladığı dönemlerde, etkinliği tam anlaşılmadan girişimlerde ihmal edilmiştir. Ancak koroner stent uygulama işlemlerinde başarıyı engelleyen koroner arter anatomisiyle ilgili zorlukların aşılmasında kritik bir işe yaradığı son dönemlerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tip durumlar; balonla aşılamayan tam tıkalı lezyonlar, balonla ve stentleaçılmaya dirençli aşırı kireçli ve sıkışık lezyonlar, daha önce konulan ve tıkanmış stentler, büyük pıhtı içeren akut miyokardinfarktüsündestent işlemleri, akciğer damarlarının pıhtıyla akut tıkanma durumları (pulmoneremboli) başta yer alır. ELCA tekniği koroner dışında periferik arterlerde (bacaklara giden ana atar damarlar) de kullanım alanına sahiptir. Bizim de bu tekniği uyguladığımız kalp damarı tam tıkalı olan çok sayıda hasta içeren çalışma grubumuzda bu tekniğin yararını bizzat uygulayarak yaşadık, gözlemledik ve ayrıca oldukça saygın uluslararası bilimsel bir kardiyoloji dergisinde klinik araştırma makalesi olarak deneyimlerimizi yayınladık.Bu tekniğin daha gelişmiş yeni cihazıyla da uygulamalarımıza devam ediyoruz.

 

    Özet olarak laseranjiyoplasti tekniği, koroner stent işlemlerinde, en zorlu damar yapısı ve lezyon koşullarında işlem başarısını artırmakta, koroner bypass cerrahisine olan gereksinimi daha da azaltmaktadır.

 

 

Last modified on Friday, 15 January 2016 13:46
Rate this item
(5 votes)
More in this category: « ExcImer Laser System CVX-300