-aort koarktasyonu: aort damarının göğüsteki inen kısmında yerleşen bu nadir hastalık (aort damarında ciddi daralmaya neden olur) için açık kalp cerrahisiyle yapılan yama tedavisinin yerine, kasık damarı yoluyla, özel üretilmiş stentlerle özel aort balonları yardımıyla açılması işlemi kateterizasyon yöntemiyle yaptığımız girişimler arasında yer almaktadır.

-aort anevrizmaları: aort damarının balonlaşma şeklinde aşırı olarak bölgesel genişlemesi anlamına gelen anevrizmalar belirli bir çapa ulaştığında ansızın aort damarının yırtılmasına ve buna bağlı hayati tehlike içeren durumlara yol açabilir. Bunların önüne geçmek için aortun balonlaşan bu bölgelerine yapay damar katı da içeren özel stentler kateterizasyon yöntemiyle yerleştirilerek bu genişleyen damar bölgesi içinde kanın normal akışını sağlayan ve dolayısıyla aortun çeperine kan basıncının yansımasını engelleyen yeni bir yapay kanal oluşturulur. Bu şekilde ani damar yırtılmalarının önüne geçilir. Kasık damarı yoluyla yapılan bu işleme evar adı verilir (ingilizce adı endovascular aneurysm repair) ve açık cerrahi yönteme göre operasyon riski çok daha düşük olup uzun vadeli fayda her iki yöntemde benzerdir. Bu avantajı nedeniyle artık açık cerrahi tedavi yerine sıklıkla uygulama yeri bulmuştur. Hastalarımıza evar işlemlerini yüksek teknolojili görüntüleme yöntemlerini de kullanarak sıklıkla uyguluyoruz.