Özgeçmiş ve Deneyimleri

Prof.dr.erhan babalık 1967 yılında istanbul’da doğdu ve 1992 yılında istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılı başında istanbul üniversitesi kardiyoloji enstitüsü’nde kardiyoloji ihtisasına başladı. Burada asistanlık döneminde enstitü’nün değerli hocaları tarafından çalışmaları takdir edilerek girişimsel kardiyoloji’de baş asistanlık kademesine yükseltildi. 

1996 yılından itibaren tüm mesaisini girişimsel kardiyoloji’ye yoğunlaştırdı. Girişimsel kardiyoloji’nin dünya ve türkiye’deki ilerlemesini uygulamalarına yansıttı.  Stentlerin henüz kullanılmaya başlamadığı dönemlerde de balon ajiyoplasti, aterektomi, koroner dışı periferik vasküler girişimler (renal-böbrek, karotis-beyin şah damarı,  iliofemoral –kasık ve bacak damarları darlıkarında  kateterizasyon tedavileri) üzerinde deneyimler kazandı. Bir yandan da akademik çalışmalarını da devam ettirdi. Saygın uluslararası hakemli yayın kuruluşlarında makaleleri ardarda kabul görerek yayınlandı ve bu çalışmalar kardiyoloji ensititüsü’nün girişimsel kardiyolojideki o zamana kadar olan başarılarını daha da ileri seviyelere çıkmasını sağlamış oldu.

Stentlerin uygulama alanına girmesi, ardından ilaçlı stentlerin girişimsel kardiyoloji’de yeni bir çağ açtığı dönemlerde yoğun çalışma mesaileriyle bu tekniğin gittikçe daha farklı hasta gruplarında tedavide kullanılmaya başlanması dönemlerinde uygulamarıyla tecrübelerini geliştirdi. Koroner laser anjiyoplasti’nin (elca) türkiye’de uygulanan tek merkezi olan enstitü’de kompleks işlemlerde 100’den fazla hastada uygulamalarla ayrıcalıklı bir deneyime sahip oldu ve bu konuda 2003 yılında yazdığı makale uluslararası saygın bir dergide kabul gördü ve dönemin dünya’da bu konudaki nadir deneyimlerini yansıtıyordu. Bu yoğun çalışmalar sürerken 2004 yılında kardiyoloji uzmanlık alanında doçentlik ünvanı aldı. Aynı yılın aralık ayında istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı’na doçent kadrosu’nda atandı. Bu atanma ile çalışmaları’na bu kürsüde devam etti ve burada girişimsel kardiyoloji’de pek çok ilk uygulamarı başlattı .

Primer koroner stent yani akut kalp krizi sırasında acil koroner anjiyografi ve stent uygulamalarını 7 gün 24 saat olacak şekilde sorumlu tek öğretim üyesi olarak asistanlarıyla birlikte uygulamaya koydu.bunun yanında kürsüde daha önce olmayan acil kardiyoloji hizmetini fakülte’nin acil biriminde yapılandırdı ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastaların zamanında ve hayat kurtarıcı tıbbi yardım almalarının yollarını yapılandırdı. Pek çok girişimsel kardiyoloji uygulamarını başlattı ve tedavi protokolleri oluşturdu, kürsüde ilk defa girişimsel kardiyoloji polikliniği kurarak stentleme tedavisi olmuş hastaların düzenli kontrollerinin çağdaş protokollerle izlenmesini sağladı. 2006 yılında dünyada o dönemde çok az sayıda saygın merkezlerde yapılabilen radyal (el bileğinden) anjiyografi ve sonrasında radyal yolla koroner stent uygulamarını başlattı. Bu tarihten itibaren bütün hastalarına (teknik olarak %95-98 hastada mümkün) koroner girişimsel işlemleri radyal yolla yaparak bu konuda eşsiz bir deneyim kazandı. 2006 ve 2007 yıllarında iki farklı dönemde birleşik amerika’daki cleveland clinic’te misafir hekim statüsünde eğitimlere katıldı.
Bu süreçte bürokratik sınırlamalar nedeniyle 2007 yılı mayıs ayı’nda cerrahpaşa tıp fakültesi’nden istifa ederek özel sektörde çalışmalarını devam ettirme kararı aldı. 2013 yılına kadar istanbul memorial şişli hastanesi’nde bağımsız klinisyen olarak girişimsel kardiyoloji uygulamalarını sürdürdü. Bu dönemde koroner dışı yapısal kalp hastalıklarındaki (aort kapak darlığı – aort damar anevrizması) girişimsel kardiyoloji uygulamarını da izledi.

Tavı (kateter yoluyla kasıktan aort kapak değişimi) uygulamalarının mucidi olan prof. Dr. Alain crebier’in fransa-rouen’deki kliniğinde uygulama kurs programına katıldı ve sertifikasyon aldı. 2012 yılı nisan ayında kıbrıs’ta hizmet veren yakın doğu üniversitesi tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı’na davet edildi. 2012 yılında kardiyoloji profesörü ünvanını aldı. 2013 yılına kadar memorial hastanesi ve yakın doğu üniversitesi’ndeki çalışmalarını birlikte yürüttükten sonra çalışmalarını tamamen yakın doğu üniversitesi’ne yoğunlaştırdı. Fakültenin ingilizce ve türkçe eğitim programlarında çok sayıda teorik ve hasta başı dersler verdi. Girişimsel kardiyoloji alanındaki deneyimlerini kardiyoloji asistan ve uzmanlarıyla paylaşarak pek çok hastaya tedavi uygulamaları yaptı. 2016 yılına kadar yakın doğu üniversitesi kardiyoloji anabilim dalı’nda çalışmalarına devam etti. Bu tarihten sonra muayenehane hekimliği’ni tercih etti ve istanbul’da serbest hekimlik uygulamarını sürdürdü.

2018 yılı başı’nda istanbul aydın üniversitesi tıp fakültesi kardiyoloji anabilim dalı başkanlığı daveti üzerine başladığı görevini 10 ay sonra prensip kararları doğrultusu’nda bıraktı ve halen muayenehane hekimliğini devam ettirmekte ve girişimsel kardiyoloji uygulamalarını hastalarına sunmaktadır.

 
27

Ulusal Yayını

19

Uluslararası Yayın

26

Ulusal Toplantılar

13

Uluslararası Toplantılar