Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

  1. Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Perkütan Girişim (Ed. Rasim Enar, Kanıta Dayalı Akut Miyokard İnfarktüsü Kitabı, Cilt II, Bölüm 14, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2005
  2. Siyanoz. (Ed. Rasim Enar, Temel Kardiyoloji. Semiyoloji ve Kardiyovasküler hastalıklar, Bölüm 3,Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2007.
  3. Erişkinde konjenital kalp hastalıkları. (Ed. Rasim Enar, Temel Kardiyoloji. Semiyoloji ve Kardiyovasküler hastalıklar, Bölüm 16,Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2007.