Kalp pillerinin pek çok farklı tipleri vardır ve farklı ritm ve kalp bloku, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda hastalara blirgin yarar sağlar. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan kalp bloklarında kalp hızı çok azalabilir. Buna bağlı olarak bayılma ve benzeri durumlara ve hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir. Hastanın sahip olduğu ritm ve blok özelliklerine göre uygun olan tek veya 2 odacıklı kalıcı kalp pilleri bu tip hastalara kolayca uygulanabilmektedir. Lokal anestezi ve yüzeyel uyku haline getirilmiş hastalara, küçük bir cerrahi cep ve kateterizasyonla pil ve elektrot yerleştirmelerinden ibaret olan kalp pili yerleştirme işlemi kolayca yapılabilmektedir. İşlem sonrası hastalarımızı 1 gece gözlem ve kontrol amaçlı olarak hastanede izlemekteyiz.

Kalp bloku ile birlikte kalp yetmezliği olan bazı hastalarda ise 3 odacıklı kalp pilleri kalp yetmezliğinin tedavisi için kullanılmaktadır. Desenkronizasyon veya crt kısaltma adıyla anılan bu özel kalp pili tiplerinin dc şok uygulayabilen modelleri hastaları bekleyen potansiyel kalp durmalarından şoklama ile kurtarma özelliğine sahiptir. Teknik olarak iki odacıklı pillere göre uygulama tekniği daha komplekstir. Uygulama sonrası hasta bakımı ve pil uygulama programları da bu tip pillerde farklılıklar içermektedir.