Periferik damarların kateter yoluyla tedavisi. Beyin şah damarı (karotis damarı) , böbrek damarları (renal damarlar), kasık ve bacak damarları (iliofemoral damarlar), kol damarları (subklavia damarı) darlıklarının özellikli balon kateterler ve stentlerle tedavisini 1997 yılından beri uygulamaktayız. 

Bu stentlerin yapısı ve tipleri koroner damarlara kullandığımız stentlerden pek çok farklılıklar içermektedir ve uygulama teknikleri de farklı olup özel deneyim gerektiren işlemlerdir.