Radyal arter (bilek damarı) yoluyla koroner damar hastalıklarının girişimsel tedavisi.

Kompleks koroner girişimler olarak adlandırdığımız teknik uygulama zorluklarını barındıran, çok damar tıkanıklıkları (2 veya 3 damar), tam tıkalı (%100 kapanma) koroner hastalıklar, bifurkasyon yani koroner damarların çatal şeklinde dallanmaya uğradığı bölgelerde yer alan ciddi daralmalar, lmca hastalığı (lad ve sirkumfleks ana koroner damarların ortak kök aldığı ana damar) da dahil olmak üzere koroner arter daralma ve tıkanmalarının stent ve benzeri cihazlarla tedavisini, binlerce hastaya dayanan tecrübe ile radyal arter (bilek damarı) yoluyla yüksek başarı ve hasta konforu ile uygulamaktayız. 

Bu işlemlerde ilaçlı stentlerin avantajı çok aşikardır ve bu stentler arasında bilimsel olarak üstünlüğü kanıtlanmış olan sınırlı sayıdaki üreticinin ürettiği stentleri kullanmaktayız. Zira stentin kalitesi uzun vadede damarın açık kalması üzerinde çok belirleyicidir. 

Bir insan kalbi de en iyisini hak eder!