-Tavı (aort kapak darlıklarında kasık damarından kateter yardımıyla protez kapak takılması). Aort kapak kalbin çıkış kanalında yer alır ve kalbin pompaladığı temiz kanın tüm vücut damarlarına ulaşmasını sağlar ve pompalan kanın iki kalp atımı arasındaki kısa dönemde kalp içine geri dönmesini engeleme görevi yapar. 

Bu kapak tek yönlü yani kalp çıkışından aortun içine doğru kan akışına izin verir. İlerleyen yaşlarda yüksek tansiyon , yüksek kolesterol, damar sertliği ve şeker hastalığı gibi ilave sağlık sorunu olan kişilerde bu kapak kalınlaşıp kireçlenir ve açılma yeteneği çok kısıtlanır. Normalde 3-5 cm2 açıklık alanı olan bir kapakta bu daralma nedeniyle açılma alanı 1 cm2’nin altına düştüğünde aortun içine giden kan miktarı çok azalır ve buna bağlı hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Bu safhaya gelmiş kişilerde son 7-8 yıl öncesine kadar kabul edilen tedavi yöntemi açık kalp cerrahisi ile bozulmuş kapak yerine protez kapak değişimi operasyonu idi. 

Ancak prof.dr. Alain crebier isimli fransız kardiyologun yılları alan çalışmaları sonunda açık cerrahi yöntemiyle yerleştirilen yapay kapağın çok benzeri üretilmiştir ( aynı kapak üreticisi amerika kökenli firma olan-edwards co. Tarafından üretilmektedir). Açık cerrahi olmadan kasık damarından kateter yardımıyla aort kapağın yapay kapakla değiştirilmesini sağlayan cihazlar böylece uygulamaya girmiştir. Amerika ve avrupa ve çin-kore-japonya gibi geniş hasta kitlelerinde yapılan cihazın güvenlik-etkinlik ve açık cerrahi tedavi ile karşılaştırma çalışmalarında olumlu sonuçlar teyit edilmiş ve bu yöntemin belirli hasta risk gruplarına uygulanması uluslararası tedavi tavsiye kurullarının uygulama protokollerinde legal yerini almıştır. Tavı tekniğinin ilk uygulanmaya başladığı dönemde, 2009 yılında tekniğin geliştiricisi olan prof.dr. Alain crebier’in fransa-rouen’deki bölge hastanesi’nde düzenlediği eğitim kursuna katıldım ve uygulayıcı sertifikasyonu aldım. 

Takip eden yıllarda bu cihazın 3. Nesil tipleri de uygulamaya girdi. Bu teknik ilerlemeler sayesinde tavı işemlerinin başarı oranı ciddi bir şekilde yükseldi ve komplikasyon oranları azaldı, hastaların uzun vadeli hayatta kalım oranları yükseldi. Burada şu konu vurgulanmalıdır ki, her aort kapak darlığı olan hasta tavı işlemi adayıdır demek doğru değildir. Mevcut bilimsel verilerin işaret ettiği belirli hasta alt-tiplerinde açık cerrahi ile aort kapak değişimi ile benzer veya üstün olduğu durumlarda tavı tekniği tercih edilmelidir. Biz de bu protokollere uyan hastalarımıza bu yöntemi başarıyla uygulamaktayız.

-mitral kapak yetmezliklerinde (bazı seçilmiş olan mitral kapak bozukluklarında) kasık damarından kateter yoluyla mitral kapak halkası (carillon cihazı )yerleştirilmesi. Bu cihaz, kasık ana toplar damarından kateterizasyon yöntemiyle mitral kapak halkasına komşu halde seyreden kalbin ana toplar damarı olan koroner sinuse yerleştirilir. Kalp yetmezliğine neden olan belirli tipteki mitral kapak yetmezliklerinde ilaç tedavisiyle yeterli sonuç alınamayan hastalarımıza ilaç tedavisine ek olarak bu cihazı uygulamaktayız. Açık kalp cerrahisiyle kapak halkası yerleştirme işleminde yer alan yüksek operasyon riski bu yöntemde hiç yoktur ve halka yerleştirildikten sonra operasyon sırasında eş zamanlı yapılan ekokardiyografik incelemelerde yeterli yarar (mitral yetmezliğinde azalma) sağlamadığı saptanırsa kolayca geri alınabilmektedir. Cihazın yararlı olduğu hastalarda yani kapak kaçağının azaldığı durumlarda hastaların efor kapasiteleri belirgin olarak artar ve sürekli kulanılan ilaçlara daha az gereksinim duyulur.